ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศ... ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557  เวลา 8.00-20.00 น. กรมฯ จะทำการทดสอบการทำงานของระบบงานบริการ จึงของดการให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวและจะทำการเปิดให้ใช้งานระบบวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

>> ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 <<

 

กรมการค้าต่างประเทศ...อเชิญร่วมคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนไทยเยือนแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว กลุ่มธุรกิจบริการและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมคณะเดินทาง หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

- ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าโดยสารเครื่องบิน

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5474731 

 

>> ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 <<

 

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

(Access to Foreign Trade Department)

 ** คลิกถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน **