ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ...อเชิญเข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนไทยเยือนแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว กลุ่มธุรกิจบริการและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมคณะเดินทาง หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

- ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าโดยสารเครื่องบิน 

>> ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 <<

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ..มีกำหนดปิดให้บริการ ที่ออกหนังสือสำคัญฯ คือ ที่อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (สนามบินน้ำ), ที่อาคารปลอดภาษี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ตเสร็จ (สค. รัชดาภิเษก) และที่อาคารขาออก ท่าเรือกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2557 รวม 2 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันแม่แห่งชาติ)

>> ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 <<


 

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

(Access to Foreign Trade Department)

 ** คลิกถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน **