ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ

มีกำหนดให้บริการใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออกนำเข้าสินค้า (นส.1) ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. และย้ายบริการดังกล่าวมาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

>> ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 1 เมษายน 2557 <<

 

เข้าสู่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

(Access to Foreign Trade Department)

 ** คลิกถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน **