ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ

มีกำหนดให้บริการใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออกนำเข้าสินค้า (นส.1) ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. และย้ายบริการดังกล่าวมาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

>> ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 1 เมษายน 2557 <<

 

ประชาสัมพันธ์สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ได้กำหนดการให้บริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม) แบบต่างๆ ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (12-16 เมษายน) ประจำปี 2557 ดังนี้

1. สินค้าที่มีวันส่งออกในระหว่างวันที่ 12-21 เมษายน 2557 สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 (เวลา 16.30 น.) ยกเว้นสินค้าที่ส่งออกไปสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยหน่วยงาน บก. ทุกหน่วยจะให้การพิจารณาและบริการครบถ้วนในทุกคำขอฯ

2. สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอฯ ผู้ส่งออกสามารถนำใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่เป็นปัจจุบันหรือวันที่ก่อนยื่นคำขอฯ ได้ และในส่วนของเอกสารส่งสินค้า (เช่น B/L, AWB) สามารถนำฉบับ Draft มาใช้เป็นเอกสารประกอบได้

3. บก. และหน่วยบริการทุกหน่วย รวมทั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2557

>> ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 1 เมษายน 2557 <<เข้าสู่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

(Access to Foreign Trade Department)

 ** คลิกถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน **